Barbad Musicآوای باربد

هدیه برای زمینیان

معرفی آلبوم

جواد عزیزی

گروه‌نوازی در موسیقی ایرانی همواره مورد استقبال مردم ایران بوده و هست. حال، اگر این گروه‌نوازی در موسیقی مقامی-محلی بروز پیدا کند، می‌تواند نوید روزهای خوبی برای این موسیقی فراموش شده داشته باشد. جواد عزیزی در آلبوم "هدیه برای زمینیان" با بهره‌گیری از مکتب زنده‌یاد سید خلیل عالی‌نژاد سعی در بوجود آوردن حسِ وجدِ عرفانی دارد. بکارگیری اشعار مولانا در قطعات، درست همگام با ریتم موسیقی است که نشان از ذوق هنری هنرمندش دارد. با توجه به تاریخچه ساز تنبور، درمی‌یابیم که ریشه این ساز در آسیای میانه بوده و در کشور ما خاستگاهی کردی دارد، لذا آلبوم حاضر را می‌توان چکیده‌ای از عناصر سنتی موسیقی دراویش (خانقاهی) قلمداد کرد

جان عاشق
یار من
ای عاشقان
ساقیان
وداع
یار شیرین
ماه عالم
عاشق
یا هو
در مدح مولا
هدیه برای زمینیان

آلبوم‌های مشابه