Barbad Musicآوای باربد

ما‌چنتا‌‌یار

معرفی آلبوم

ما چنتا یار از این دیار

گاهی اوقات پیش می‌آید که زیبایی یک اثر هنری را در سادگی‌اش یافت می‍کنیم. "ماچنتا یار از این دیار" نماینده‌ای از مدرنیته‌ی این شهر شلوغ و پر ازدحام است. قطعات این مجموعه برگرفته از ذوق و شاید زیباشناسی جوانانش است. قالب یا فرم اصلی آلبوم، موسیقی الکترونیک است اما اتودهایی از جنس موسیقی فولک ایرانی و سازهای ایرانی در آن مشهود است. فضاسازی قطعات شباهت بسیار نزدیکی به ریشه سرزمینش دارد و شاید همین نکته باعث شود شنونده با شنیدنش حسی ناب و در عین حال کمتر تکرار شده داشته باشد

خداحافظ حاج قربان
دل‌ سپرده
روز حسرت
سیاحت شمال ایران
مرهم
صدای وحی
رقص سماع
کاروانسرای سنگی

آلبوم‌های مشابه