Barbad Musicآوای باربد

امشب کنار غزل‌های من بخواب

معرفی آلبوم

همایون شجریان

با این که این اثر، شرح و معرفی مفصلی می‌ طلبد اما در این زمان فقط سکوت می‌کنیم به احترام افشین یداللهی... که نابهنگام از کنار یاران رفت.

هجوم خاطره
پل خواب
تارِ موی پریشان
سکوتِ بین بین دو حرفِ این گلِ شب بو
زیر سقف خیال
تاکور
اقرار پشت اقرار
بید
آغوش خالی
قرار
با تو غزل به سادگیِ حرف می‌شود
پیچِ بن
بانو
امشب کنار غزل‌های من بخواب
آخرین شعاع آفتاب زمستانی
حوَا

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه