Barbad Musicآوای باربد

دفتر تار و آواز 5

دفتر تار و آواز 5

آهنگساز

جلیل شهناز

خواننده

علی رستمیان

شاعر

حافظ، بابا طاهر

نوازنده

جلیل شهناز

ناشر

چهار باغ بانگ

معرفی آلبوم

جلیل شهناز

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه