Barbad Musicآوای باربد

زمرد

زمرد

آهنگساز

فرهنگ شریف

نوازنده

فرهنگ شریف

ناشر

آوای باربد

معرفی آلبوم

فرهنگ شریف

فرهنگ شریف از معدود نوازنگان تار است که شیوه‌ی خاص خود را دارد. صدای سازش فقط و فقط متعلق به خود اوست. نوازنده‌ای که با خلق شگردها و الحان خاص خود، بیانی مستقل و اصیل به این ساز بخشیده. تکیه بر خیال آزاد و قدرت ایجاد موقعیت‌های هیپنوتیک و رباینده در تکنوازی، و از همه مهم‌تر آفرینش کوک‌های گوناگون و اختصاصی، از ویژگی‌های برجسته فرهنگ شریف است. در آخر بسنده می‌کنیم به تعریفی دقیق از استاد شهناز: ساز گرم و شیرین، یعنی تار آقای فرهنگ شریف

درآمد شور
چهار مضراب شور
فرود به شور
پیش درآمد ابوعطا
آواز ابوعطا
چهار مضراب ابوعطا

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه