Barbad Musicآوای باربد

شهزاده ی رؤیاها

معرفی آلبوم

همایون خرم

آلبوم "شهزاده ی رویاها" در اصل نام ترانه ای است که در سالهای اخیر پس از اجراهای استاد خرم در آخرین کنسرت هایشان، دوباره بر سر زبان ها افتاد و مورد اسقبال مردم به خصوص جوانان قرار گرفت. این آهنگ خیال انگیز، بی شک از زیباترین و بدیع ترین ساخته های استاد است که البته با ترانه ای تصویری و به غایت زیبا از بیژن ترقی برای همیشه جاودانه شد. جالبتر اینکه ماهیت این قطعات مربوط به موسیقی فیلمی است به نام (دالاهو) ساخته زنده یاد "سیامک یاسمی" که از اولین فیلم های رنگی تاریخ سینما بود. دو اجرا از این آهنگ، شبیه به آنچه در فیلم آمده، زیر نظر استاد خرم و با تنظیم بابک شهرکی ضبط شده است

شهزاده ی رویاها
آواز چهارگاه، منصوری
به هر که دل بستم
وای از شب من
آواز ابوعطا
قبله ی امید
از دست تو ای دل
آواز اصفهان
شهزاده ی رویاها (اجرای دوم)

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه