Barbad Musicآوای باربد

کهن کمان

معرفی آلبوم

شروین مهاجر

شاید که اگر برخی آلبوم ها در زمان خلقشان بدست شنونده برسند، تاثیری به مراتب بیشتر و بهتر بر ذهن و ضمیر شنونده بگذارند. اما زمانی که سخن از بداهه سازی و بداهه نوازی به میان آید، عنصر زمان ای بسا رنگ میبازد و لحن نوازندگی خود را محاط بر محیط جملات موسیقی میکند. بسیار پیش آمده که جمله ای کوتاه از سازی چون کمانچه در آلبوم افرادی چون(شهرام ناظری،همایون شجریان و...) به گوشمان میرسد و با خود میگوییم که آن چیست و او کیست؟ بله، منظور از این سخن "آنِ" نوازندگی است که امروزه بسیار نادر است. شروین مهاجر با دقت، ذوق و به قول خودش وسواسی که دارد، به یکی از سوگلی های این ساز دوست داشتنی و البته مهجور بدل گشته. نوازنده ای که از نوازندگی صرف فاصله گرفته و به خلق ایده های خلاقانه روی آورده است. نمونه این خلاقیت در آلبوم پیشِ رو پرُ واضح است. این هنر را میتوان در فرم موسیقی، چینش سازها و در نهایت اجرای متفاوت مشاهده کرد. مخلص کلام اینکه اگر سراغ تفاوت در موسیقی ایرانی هستید، لحظاتی را با آن سپری کنید تا به جان کلام پی ببرید

کوارتت مهرزاد
پس از تو
نُه رج
آواز اوج، غم انگیز
برخیز برای رقص
رِنگ و رَنگ
افشار افغان
آوای مهاجر

آلبوم‌های مشابه