Barbad Musicآوای باربد

30 قطعه چهارمضراب

30 قطعه چهارمضراب

آهنگساز

فرامرز پایور

نوازنده

محمدرضا رستمیان، فرامرز پایور

ناشر

چهار باغ بانگ

معرفی آلبوم

فرامرز پایور

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه