Barbad Musicآوای باربد

بربط 1 و 2

بربط 1 و 2

آهنگساز

منصور نریمان

نوازنده

منصور نریمان

ناشر

چهار باغ بانگ

معرفی آلبوم

منصور نریمان

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه