Barbad Musicآوای باربد

برف خوانی

معرفی آلبوم

علی قمصری

برف خوانی از سه مجموعه ی مستقل برخوانی، آن سوی نقطه چین، جای پا جویان تشکیل شده که از نظر سازبندی، بافت و موضوع با هم تفاوت دارند. "برخوانی" برای کوارتت زهی غربی، تار و آواز نوشته شده است که پیشتر از این در تالار وحدت با صدای زیبای معتمدی اجرا شده است. "جای پا جویان" داستان دگرگونی انسانی است که از قید های بی چون و چرای زندگی جمعی و قدم گذاشتن بر جای پای دیگران خسته است، لیکن به جای فرار ، جدا شدن را انتخاب می کند و بر برف های بکر قدم می گذارد و لذت سفری تازه را تجربه می کند. شعر برف می بارید از اخوان ثالث بستر اصلی برای روایت این داستان است. در "آن سوی نقطه چین" نوعِ نامتعارف نگاه به فرم، رینم و هارمونی با قالب سنتی مدال استفاده شده، تضادی آشکار دارد و سازبندی آن از 3 تار ، بم کمان و سازهای کوبه ای است

یک پیام
دست ناپیدا
ضربی
موج و نفس
چه نزدیک
قصه ای کامل
انسان، آنسوی نقطه چین
پرده ی نو
برف می بارید
تحول

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه