Barbad Musicآوای باربد

آهنگ شب

معرفی آلبوم

سپنتا مجتهد زاده

آلبوم "آهنگ شب" ادای دینی است به روح بزرگ پرویز مشکاتیان. روشنک نوری به عنوان نوازنده و آهنگساز اثر حاضر با انتخاب هوشمندانه قطعات ( تکنوازی-همنوازی) که ملهم از کلمات و لغات ناب اشعار است پیش می‌رود. در عین حال باید یادآور شد که قطعات زیبای آلبوم با صدای پر توان خواننده خوش قریحه‌اش، سپنتا مجتهد‌زاده به بلوغ و تکامل رسیده که این بلوغ در خواندن قطعات (متفاوت از تجربیات قبلی) با حفظ اصالت اثر ارائه شده است

تصنیف قدیمی شیدا
تکنوازی تار
چهارمضراب دشتی
تکنوازی عود
تصنیف سرو خرامان
ساز و آواز کرد بیات
چهارمضراب کرد بیات
ساز و آواز فرود
تصنیف آهنگ شب
دو نوازی کمانچه و کمانچه آلتو
رنگ دشتی

آلبوم‌های مشابه