Barbad Musicآوای باربد

حافظ به روایت دیگر

معرفی آلبوم

نوید کرمانشاهی

آلبوم "حافظ به روایت دیگر" را به اشخاصی پیشنهاد می‌کنیم که بدنبال تفاوت و تمایز در موسیقی هستند. مدتی‌است که برخی از علاقمندان به موسیقی از تکرار خسته و از شنیدن اغلب موسیقی‌های امروزی مستأصل شده‌اند. مجموعه فعلی از بن مایه‌های موسیقی ایرانی و شعر کهن بهره برده و البته در انتخاب سازها و نحوه اجرای آنها از همان تفاوت یاد شده سود جسته. شاید اگر ذهنیت خلاق آهنگساز(حمیدرضا نوری‌فر) و تمایز صدای خواننده(نوید کرمانشاهی) نبود، نتیجه نه تنها باب میل نمی‌شد که به عکس عمل می‌کرد، چون گام نهادن در چنین فضاسازی‌هایی که تجربه اجرای آن در ایران بسیار اندک و محدود است، کاری بس سخت و طاقت فرساست. اما مجموعه دقایقی که پیش روست حاصل همدلی است و شاید همین اتفاق نویدِ یک دلگرمیِ ساده را می‌دهد

غم عشق
آتشِ دل
آب حبات
گلستان وصال
میِ نوشین
گِلِ آدم
صوفی
ساقی

آلبوم‌های مشابه