Barbad Musicآوای باربد

مجموعه آثار لوریس چکناوریان

معرفی آلبوم

لوریس چکناوریان

بعد از سالهای متمادی، سرانجام مجموعه‌ای مفصل و شکیل، از آثار استاد لوریس چکناوریان به بازارِ موسیقی عرضه شد. بسته ای که شامل یک جلد کتاب، 20 سی دی و 2 دی وی دی می باشد . این اثر شامل یک عمر زحمت فراوان استاد است، زحمتی که بر گردن موسیقی ایران و معرفی آن به دنیا حق بسیاری دارد. مجموعه حاضر شامل کلیه آثار اپرایی، کنسرتوها، سوئیت ها، سمفونی ها، ارکسترها و موسیقی فیلم‌ها می باشد. نمونه این دسته از آثار، با این شرح تفصیل و مشخصات در تاریخ موسیقی ایران بسیار نادر است. توضیحات آلبوم، عکس و معرفی نامه در کتابچه نفیس اثر موجود است، اطلاعاتی که بعد از دیدن و خواندنش بسیار غافلگیر می‌شوید

مقدمه
تقاضا به پادشاه
مقدمه ای بر رستم و سهراب
صحنه 1: کاخ پادشاه سمنگان - پادشاه سمنگان و رستم
جشنواره رقص _ بی کلام
پایان جشنواره _ همسُرایی
میان پرده _ بی کلام
صحنه 2: مقدمه ای بر صحنه عشق _ بی کلام
صحنه عشق _ تهمینه ، رستم و همسُرایی
آخرین صحنه عشق _ همسُرایی
صحنه 3: تولد سهراب _ تک خوانی تِنور
رویارویی بین سهراب و تهمینه
تهمینه درباره پدرش رستم به سهراب می گوید
قصد سهراب علیه جنگ ایران
صحنه 4: کاخ پادشاه افراسیاب
سهراب در جنگ _ همسُرایی
صحنه 2: مقدمه _ رویارویی رستم و سهراب _ همسُرایی
اولین نبرد بین رستم و سهراب _ بی کلام
نبرد اول و آخر _ همسُرایی
رستم بعد از جنگ
سهراب و هومن
صحنه 2: صبح روز نبرد دوم _ راوی
رستم و سهراب قبل از نبرد دوم
نبرد دوم _ سقوط رستم _ همسُرایی
رستم دعا می کند به پروردگار برای قدرت
صحنه 3: مقدمه ای بر نبرد سوم _ سهراب و همسُرایان
صحنه 4: مقدمه ای بر صحنه مرگ سهراب _ بی کلام
سهراب در مورد مرگ پدرش آگاه شد
رستم غمگین
تهمینه آگاه می شود از مرگ سهراب _ همسُرایی
زاری رستم و تهمینه
مراسم تشییع جنازه سهراب _ همسُرایی
خاتمه _ راوی
پایان
مَنس _ نمایش ملایم
کشتار _ روح بیگانه
عبادت _ ملایم و آرام
قطعه نشاط انگیز
سوگواری مرگ مهاجر
مرگ آریا _ باربارو نشاط انگیز
سوگواری _ صلح ابدی _ ملایم و آرام
برادری _ جشن نشاط انگیز
رقص جنگل _ نشاط انگیز
رقص کبوتران _ گراتزیوسو ملایم
آریای بلبل _ نشاط انگیز
آریای ملکه کبوترها _ ملایم
جشنواره رقص _ جشن نشاط انگیز
جویش _ همخوانی پردیس و ملکه کبوترها _ ملایم و آوازی
حرکت دسته جمعی حیوانات _ ملایم
رقص پروانه ها _ نشاط انگیز
رقص پرندگان _ نشاط انگیز
رقص گل ها _ نشاط انگیز
فستیوال والس _ والس زمان
تولد والس
آهنگ سوئیت عشق
نوستالژی برای پیانو و ارکستر
نشاط انگیز و پر تحرک
ساستِنوتو ملایم
نشاط انگیز و پر تحرک
تریستوی ملایم _ اسپریتو نشاط انگیز
ملایم
تفریح و نشاط
عشق _ ملایم و آوازی
رویاهای عشق _ ملایم
دعا _ ملایم و آرام
دلتنگی _ ملایم و آوازی
روز از دست رفته من _ ملایم
لالایی _ ملایم
نور اشک های من _ ملایم
آخرین خداحافظی _ ملایم
موسیقی دل انگیز _ ملایم
افسوس _ ملایم
خاطرات عشق _ ملایم
ابدیت _ ملایم و آوازی
نامه ای از عشق _ ملایم
خداحافظی _ ملایم
بازگشت _ ملایم
خدا عشق است _ مااِستوسو ملایم
احترام به شنیده تو _ سوگواری ملایم
شادی خداوند _ نشاط انگیز
گوش ، خداوند _ کونموتو نشاط انگیز
ستایش خداوند
من عاشق خدا هستم _ ملایم و آوازی
گوش کن زمانیکه فرا می خوانمت
پایان مااِستوسو : خداوند عشق است
مقدمه
مسیح در عبادت
سنگ به نان
بازیگران غمگین تو
خداوند وسوسه نمی شود
هبوط و پرستش من
من هبوط تو را از بهشت دیدم
شیطان دشمن شماست
رحمت خداوند _ ملایم
روز قیامت _ قبر
تو از هیچی _ ملایم
کشیش و مردم _ ملایم
اورشلیمِ آسمانی _ آرام و روحانی
اِلیسون ملایم
دعای خداوند _ بداهه _ ملایم
مَنس _ نمایش ملایم
مناجات نامه _ ملایم
کشتار _ کُن بِریو نشاط انگیز
طریقت _ رستگاری به واسطه مسیح _مااِستو ملایم
مقدمه _ مایستریسو ملایم
جشن و رقص در کاخ پادشاه سمنگان _ ریتم نشاط انگیز
صحنه عشق رستم و تهمینه _ عاشقانه و آرام
اعلام جنگ سهراب به ایران
فاصله _ ملایم
صحنه نبرد بین رستم و سهراب _ مرگ سهراب _ نمایش ملایم
مراسم تشییع جنازه سهراب _ مارس
غمگین و ملایم
سوگواری
شادی روح
شادی روح _ اجرای زنده
ملایم و آوازی
تفریح و نشاط
رقص ریتمیک _ ملایم
رقص خوشایند
رقص شعر _ گرازیسو ملایم
جشنواره رقص _ کُن بریو ملایم
رقص عشق _ عاشق و آرام
مرثیه رقص _ نشاط انگیز
رقصِ خلسه _ آرام و متلاطم
حمد خدا" پیدایش کتاب مقدس و نزول به کوه آرارات _ ملایم
دعای نوح به درگاه خداوند _ موسیقی روستایی و آرام
رقص شکرگزاری _ کتاب پیدایش _ آرام
بازگشت کبوتر با شاخه زیتون _ ملایم و آوازی
جشن رقص _ بازگشت کبوتر با شاخه زیتون در کتاب پیدایش _ والس
نوح می سازد یک محراب نزد پروردگار، کتاب پیدایش _ ملایم
جشنواره رقص _ خداوند برکت اعطا می کند به خانواده نوح _ میثاق ، کتاب پیدایش _ آرام و پُرشور
بیداری برای زندگی _ ملایم
اول ارتباط ، عشق و مرگ پری _ کُن موتوی ملایم
جدائی از دو شخصیت اهریمن _ کُن موتوی نشاط انگیز
مرغ عشق و گل رز _ ملایم
عشق پروانه و شعله _ کُن موتوی ملایم
عشق پاک _ ملایم و آوازی
رقص درویشان _ نمایش نشاط انگیز
سوگواری _ تریستوی ملایم
صحنه ی روستا _ مرگ مسموم _ نشاط انگیز
زاری اهریمن _ کُن موتوی ملایم
باده پرست _ نابودی شرارت _ نشاط انگیز
صبح رستگاری _ ملایم
مقدمه _ ملایم
سپیده دم _ نشاط انگیز
پیشروی پادشاهان _ لحظه اجرا
کاخ اسکندر کبیر _ نشاط انگیز
سوختنِ پرسپولیس _ کُن بریو نشاط انگیز
دعا کردن به درگاه اهورا مزدا _ همسُرایی _ ملایم
سخنرانی خدا به پادشاه سایرس _ بني اسرائيل _ مااِستوی ملایم
لوریس 18
لوریس 19
دعای خداوند
افتخار به اجداد مریم
نوید به تو ای ، مریم
درود به تو ای مریم
سرود نیایش مریم
راز بزرگ و شگفت انگیز
کریسمس مقدس
جایگاه مقدس
خوشا به کودکان مقدس
یادبود سرود
مسیحِ پادشاه
فرستاده خدا
رمز و راز معجزه
صدای پدر
سرود متجلی
سرود ستایش
سرود بوسه صلح
حرمت پادشاه
برکت به ما می رسد
شادی اورشلیم
ورود به اورشلیم
گشودن دروازه رحمت ، تکنوازی و همسُرایی
مرا برای غسل و خلوص بردند
خداوند ما را سیر می کند
محل غسل تعمید
قلب من مملوء از هراس است
سرود یهودای خائن
آزار و اذیت شاهزادگان من
تصویر عیسی بر بالای صلیب
مادرت کجاست؟
مادر خداوند _ سوگواری
سرود تدفین
خداوند مقدس
رحمت خداوند
خیزش مسیح ، ستایش اورشلیم
خداوند توانا
نشاط ، کلیسای مقدس
سرود عروج عیسی به آسمان
شکوه خداوند
دعای خداوند
ارمنستان _ مااِسترو ملایم
مناجات نامه _ اسپریتسو ملایم
قطعه نشاط انگیز _ ویوی نشاط انگیز
ارمنستان سال 1918، دگرگون _ مااِستوی نشاط انگیز
ایروان _ آلگروی ملایم
اجمیاتزین 301
قطعه نشاط انگیز و آلگرو شاد
ارمنستان 1700 _ شاد و سرزنده
صحنه اول: پردیس و پریسا _ دوئت افتتاحیه در جنگل
پردیس و پریسا با دوستان
رقص جنگل
ورود دیو و صحبت کردن با پریسا دور از دوستان
صحنه دوم : پرلودِ صحنه دوم
آریا : سوگواری پردیس
آریای ملکه کبوترها
بازجویی : ملکه از کبوترها و پردیس
صحنه اول: آریا: سوگواری پریسا
رقص هیولای کوچک
درسِ آریای دیو
رقص هیولای کوچک
دوئت پریسا و دیو
ورودِ پردیس به غار _ همخوانی پردیس و پریسا
ورود دیو _ نابود شدن غار و مرگ دیو
صحنه دوم: ملکه کبوترها
شکرگزاری سه نفره _ پردیس، پریسا و ملکه کبوترها
دوئت عشق پردیس و پریسا
ورود دوستان
جشنِ رقصِ والتس
سرایش نهایی _ داستان اخلاقی
لوریس 22
لوریس 23
لوریس 24
لوریس 25
لوریس 26
لوریس 27
لوریس 28
لوریس 29
لوریس 30
لوریس 31
لوریس 32
لوریس 33
معرفی شخصیت لاگو _ نقش
توطئه رقص لاگو و رودریگو _ آسای ملایم
مقدمه _ گِرَزیوسوی ملایم
رقص شجاعانه اتتلو _ دلیرانه و نشاط انگیز
راز ازدواج اتللو _ عشق دوگانه _ آموروسوی ملایم
طوفان در قبرس _ ویوی نشاط انگیز
گفتگوی اتللو و دِسدومِنا در قبرس ، عشق دوگانه
جشنواره رقص _ کُن بریو نشاط انگیز
رودریگو و پرواز کاسیو، مرگ رودریگو ، بارباروی نشاط انگیز
اتللو در خشم کاسیو _ درام ملایم
صحنه سالن _ اتللو خشمگین است و به دِسدمونا پرخاش می کند
زاریِ دِسدمونا و دعا کردن _ تریستوی ملایم
خفقان اتللو و دِسدمونا _ درامِ ملایم
کاسیو، لاگو و سپاهیان سعی می کنند ، اتللو را متوقف و بازداشت کنند _ آجیاتو نشاط انگیز
پشیمانی اتللو _ خنجر زدن به خود
رقص ریتمیک _ ملایم
رقص خوشایند _ ملایم
رقص شعر _ گرازیسو ملایم
جشنواره رقص _ کُن بریو ملایم
رقص عشق _ عاشق و آرام
مرثیه رقص _ نشاط انگیز
رقصِ خلسه _ آرام و متلاطم
دلتنگی _ آهسته
درنا _ اسپرسیوُی ملایم
خاطرات _ کُن موتوی ملایم
سوگواری مرگ مهاجر _ ملایم
مَنس _ نمایش ملایم
کشتار _ روح بیگانه
عبادت _ ملایم و آرام
سوگواری و زاریِ مرگ مهاجر _ پروتست
مقدمه _ برخوانی _ نشاط انگیز
والس _ نشاط انگیز
رقص _ نشاط انگیز
موسیقی دل انگیز _ اِسپرِسیوُی ملایم
آریا _ ملایم و آوازی
سوگواری _ تریستِ ملایم
جشن رقص _ کُن موتوی ملایم
مااِستوسوی ملایم
ملایم
نشاط انگیز
کُن موتوی ملایم
ملایم
ملایم
کُن موتوی نشاط انگیز
ویوی نشاط انگیز
ملایم
گِرَسیوسوی نشاط انگیز
کُن موتوی ملایم
اسپریتوی نشاط انگیز
کُن موتوی ملایم
ملایم
مولتوی نشاط انگیز
ملایم
نشاط انگیز
ملایم و آوازی
ملایم
کُن موتوی ملایم
نشاط انگیز
گراسیوسو نشاط انگیز
ملایم
نشاط انگیز
کُن موتوی نشاط انگیز
ویوُی نشاط انگیز
ساخت اِربونی _ مااِستوسو _ ویوُی نشاط انگیز
دلتنگی _ بسیار ملایم
شاد و سرزنده
ملایم و آوازی
مفرح و نشاط انگیز
ملایم
مقدمه و رقص
شاد و ریتمیک
کُن موتوی ملایم
تِرَن کویلوی ملایم
آمورسوی ملایم
ملایم و متعادل
مقدمه و رقص
به آرامی
پایان
شاد و سرزنده
ملایم و آوازی
مفرح و نشاط انگیز
نشاط انگیز
ملایم و آوازی
زنده
آمورسوی ملایم
گرازیسوی ملایم
ملایم و آوازی
گِرَزیوسوی نشاط انگیز
متن ملایم
ویوُی نشاط انگیز
آجیاتوی نشاط انگیز
ملایم
ویوُی نشاط انگیز
آمورسوی ملایم
اِسپریتوی نشاط انگیز
پایان
تجاوز
خلیج فارس 1
خلیج فارس 2
بیتا 1
خلیج فارس 3
ادیان
بیتا 2
کتابخانه
بیتا 3
بیتا 4
خلیج فارس 4
بیتا 5
تنگسیر
خلیج فارس 5
خلیج فارس 6
حاج مُصَوَر الملک
سوگواری برای حضرت علی
شبِ قبل از عاشورا

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه