Barbad Musicآوای باربد

حریق خزان

معرفی آلبوم

علیرضا قربانی

مجموعه حاضر تفکری است آزاد از جنس موسیقی امروز. قطعاتی ارکسترال و با کلام که شعر و ملودی در آن نقشی پر رنگ تر از همیشه بازی می کنند. تنظیمات گسترده ی ارکستری جای خود را به نقش آفرینی افزون تر کلام سپرده است تا جایی که صراحت ملودی، خود گویای معنای پر بار اشعار باشد، حتی بدون وجود ارکستر. بدین سان که نواهای خوانده شده به تنهایی دارای مفهوم باشند. مفاهیمی که با فرم، ریتم و حرکت منظم شکل گرفته و ملودی هایی که بی گمان با صدای گرم و نافذ علیرضا قربانی جان گرفته اند

حریق خزان
ارغوان
بی قرار
دلی در آتش
آخرین جرعه جام
خاطرات
زندگی ، رنگ

از همين هنرمند

آلبوم‌های مشابه